ПОКАНА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР

ПОКАНА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР

28 февруари 2014 | 10:49

Строителство на яз. „Луда Яна” и пречиствателна станция за питейни води
Заем № 7834-BG
Идент. № на проекта P099895-II

  • Прикачени файлове (8)
    Покана
    Пълен текст на обявата
    Общ план
    Надлъжен разрез на язовира
    Надлъжен разрез на отбивен тунел
    Снимки
    Отговори на въпроси, публикувани на 15.05.2014 г.
    ВАЖНО!!! Допълнителна информация
Прикачени файлове (8)