Разработване на Алманах на регионите в България

Номер 21-17-044
  • Прикачени файлове (13)
Документация
    21-17-044_press Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070225226
Удостоверено време: 15.05.2017 12:17:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    03 Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070225819
Удостоверено време: 15.05.2017 12:34:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073091804
Удостоверено време: 08.08.2017 11:31:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление с деловодна информация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070225551
Удостоверено време: 15.05.2017 12:26:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснения по запитвания до 9 юни 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071210574
Удостоверено време: 13.06.2017 16:32:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072195433
Удостоверено време: 07.07.2017 13:23:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073091738
Удостоверено време: 08.08.2017 11:30:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073091756
Удостоверено време: 08.08.2017 11:30:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073091765
Удостоверено време: 08.08.2017 11:31:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073091777
Удостоверено време: 08.08.2017 11:31:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073091794
Удостоверено време: 08.08.2017 11:31:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор РД-02-29-273 от 19 септември 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074377969
Удостоверено време: 28.09.2017 15:24:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Oтваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072588810
Удостоверено време: 20.07.2017 14:29:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (13)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.