Профил на купувача - Обществени поръчки по рамкови споразумения

Номер 10-19-055
„Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”
2019-08-19 14:46:10
Номер 10-19-045
„Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2019-07-29 13:25:13
Номер 10-19-041
„Доставка и монтаж на офис – оборудване за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2019-07-24 16:34:38
Номер 10-16-079
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на АГКК"
2019-06-20 10:25:17
Номер 10-19-033
Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
2019-06-07 14:34:07
Номер 10-19-031
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) и бивши Самсунг“
2019-06-05 17:48:54
Номер 10-19-028
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)
2019-06-05 17:27:53
Номер 10-19-027
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“
2019-06-05 17:22:35
Номер 10-19-029
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)
2019-06-05 17:40:45
Номер 10-19-026
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“
2019-05-29 17:15:06
Номер 10-19-025
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на МРРБ.
2019-05-27 16:14:03
Номер 11-19-011
Услуги по почистване, щадящи околната среда на помещения, използващи се от регионалните звена на ГД „ГРАО“, Дирекция „УТС и ГД „СППРР“, намиращи се извън територията на град София
2019-03-07 16:30:08
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.