Профил на купувача - Обществени поръчки по рамкови споразумения

Номер 10-21-033
„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“
2021-05-11 15:38:09
Номер 10-21-007
„Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2021-06-24 12:37:19
Номер 10-21-006
„Доставка и монтаж на офис – оборудване за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2021-01-21 11:07:10
Номер 10-20-093
„Доставка на преносими компютри за МРРБ“
2020-12-23 14:36:01
Номер 10-20-062
"Предоставяне на международни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)"
2020-09-02 15:50:43
Номер 10-20-060
„Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“
2020-09-01 17:15:46
Номер 10-20-059
„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“
2020-09-01 14:24:38
Номер 10-20-052
"Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството"
2020-08-17 15:08:45
Номер 10-20-054
"Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството"
2020-08-17 14:30:29
Номер 10-20-047
„Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството”
2020-08-07 16:46:23
Номер 10-20-043
„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството”
2020-07-21 14:16:12
Номер 10-20-041
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройство”
2020-07-14 14:33:21
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.