Документи

Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД, гр. Варна за извършени през 2018 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие
20 март 2019 | 17:44
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Плевен за извършени през 2018 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони и на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие
20 март 2019 | 17:41
Годишен доклад на „Геозащита” ЕООД – клон Перник за извършени през 2018 г. превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони.
20 март 2019 | 17:37
Счетоводна политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
15 март 2019 | 10:18
Годишен доклад за 2017 г. на държавното дружество за геозащита - Перник
19 юни 2018 | 14:50
Годишен доклад за 2017 г. на държавното дружество за геозащита - Плевен
19 юни 2018 | 14:47
Годишен доклад за 2017 г. на държавното дружество за геозащита - Варна
19 юни 2018 | 14:35
Цели на Министерството на регионалното развитие за 2018 г.
19 април 2018 | 13:30
Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.
03 август 2017 | 15:49
Отчет на дейностите и инициативите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в мандата на служебния кабинет януари-април 2017 г.
03 май 2017 | 15:10
Отчет за дейността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. ноември 2014 г. до м. януари 2017 г.
27 януари 2017 | 10:38
Доклад за напредъка по изпълнението на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” през 2015 година
06 април 2016 | 16:51