Документи

Доклад за напредъка по изпълнението на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” през 2015 година
06 април 2016 | 16:51
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”
26 октомври 2015 | 15:05
Цели на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.
30 юли 2014 | 12:30
Отчет за изпълнение на целите на МРР за 2013 г.
30 юли 2014 | 12:25
Цели на Министерството на регионалното развитие за 2013 г.
18 февруари 2014 | 16:26
Трети отчет за изпълнение на управленската програма на правителството за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението
17 януари 2014 | 16:39

Страница 2 от 2