Документи

Годишен доклад за 2017 г. на държавното дружество за геозащита - Плевен
19 юни 2018 | 14:47
Годишен доклад за 2017 г. на държавното дружество за геозащита - Варна
19 юни 2018 | 14:35
Цели на Министерството на регионалното развитие за 2018 г.
19 април 2018 | 13:30
Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.
03 август 2017 | 15:49
Отчет на дейностите и инициативите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в мандата на служебния кабинет януари-април 2017 г.
03 май 2017 | 15:10
Отчет за дейността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. ноември 2014 г. до м. януари 2017 г.
27 януари 2017 | 10:38
Доклад за напредъка по изпълнението на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” през 2015 година
06 април 2016 | 16:51
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”
26 октомври 2015 | 15:05
Цели на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.
30 юли 2014 | 12:30
Отчет за изпълнение на целите на МРР за 2013 г.
30 юли 2014 | 12:25
Цели на Министерството на регионалното развитие за 2013 г.
18 февруари 2014 | 16:26
Трети отчет за изпълнение на управленската програма на правителството за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението
17 януари 2014 | 16:39

Страница 2 от 2