Открито управление

Дневна информация за плащанията на бюджета за 12.07.2013
12 юли 2013 | 07:58
Дневна информация за плащанията на бюджета за 11.07.2013
11 юли 2013 | 08:02
Дневна информация за плащанията на бюджета за 10.07.2013
10 юли 2013 | 08:10
Дневна информация за плащанията на бюджета за 09.07.2013
09 юли 2013 | 07:59
Дневна информация за плащанията на бюджета за 08.07.2013
08 юли 2013 | 08:29
Дневна информация за плащанията на бюджета за 05.07.2013
05 юли 2013 | 08:03
Дневна информация за плащанията на бюджета за 04.07.2013
04 юли 2013 | 07:57
Дневна информация за плащанията на бюджета за 03.07.2013
03 юли 2013 | 08:00
Дневна информация за плащанията на бюджета за 02.07.2013
02 юли 2013 | 08:02
Дневна информация за плащанията на бюджета за 01.07.2013
01 юли 2013 | 08:10
Дневна информация за плащанията на бюджета за 28.06.2013
28 юни 2013 | 07:56
Дневна информация за плащанията на бюджета за 26.06.2013
26 юни 2013 | 08:01