Открито управление

Дневна информация за плащанията на бюджета за 28.05.2013 г.
28 май 2013 | 08:12
Дневна информация за плащанията на бюджета за 27.05.2013 г.
27 май 2013 | 08:34
Днвна информация за плащанията на бюджета за 23.05.2013 г.
23 май 2013 | 08:07
Дневна информация за плащанията на бюджета за 22.05.2013 г.
22 май 2013 | 08:17
ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ Дневна информация на плащанията
21 май 2013 | 08:29
Дневна информация за плащанията на бюджета за 20.05.2013 г.
20 май 2013 | 08:22
Дневна информация за плащанията на бюджета за 18.05.2013 г.
18 май 2013 | 08:23
Дневна информация за плащанията на бюджета за 17.05.2013 г.
17 май 2013 | 14:42
Дневна информация за плащанията на бюджета за 16.05.2013 г.
17 май 2013 | 14:36
ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ Дневна информация на плащанията
14 май 2013 | 08:51
ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ Дневна информация на плащанията
13 май 2013 | 09:03
ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ Дневна информация на плащанията
10 май 2013 | 09:05