Търговски дружества

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ГР. ТЪРГОВИЩЕ
15 януари 2020 | 16:00
ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. ИСПЕРИХ
07 ноември 2019 | 09:53
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. ИСПЕРИХ
21 октомври 2019 | 14:25
Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих
21 октомври 2019 | 14:22
Повторна покана за избор на кредистна институция за предоставяне на финансови услуги на "Автомагистрали“ ЕАД, гр. СОФИЯ
16 септември 2019 | 10:00
ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ НА „В И К“ АД – ГР. ЛОВЕЧ
04 септември 2019 | 10:00
Покана за избор на кредитна институция за предоставяне на финансови услуги на „Автомагистрали“ ЕАД
28 август 2019 | 10:54
Повторна покана за избор на кредитна институция за предоставяне на финансови услуги на „Автомагистрали“ ЕАД – гр. София
23 август 2019 | 10:34
Покана за предоставяне на оферти за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на инвестиционен кредит на „В И К“ АД – гр. Ловеч
16 август 2019 | 14:15
Покана за избор на кредитна институция за предоставяне на финансови услуги на Автомагистрали“ ЕАД – гр. София
08 август 2019 | 10:19
Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2019 г.
30 юли 2019 | 10:58
Повторна покана за избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит за финансиране на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Хасково
14 юни 2019 | 16:40