Търговски дружества

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД – ГР. ШУМЕН
05 декември 2018 | 14:00
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ“ ЕООД – ГР. СОФИЯ
27 ноември 2018 | 16:27
Покана за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - шумен“ ООД – гр. Шумен
20 ноември 2018 | 09:36
Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2018 г.
29 октомври 2018 | 14:50
25.10.2018 г. ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ /БАНКОВИ/ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ГР. ВРАЦА
25 октомври 2018 | 12:11
ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ“ ЕООД – гр. РАЗГРАД
12 октомври 2018 | 14:26
Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови /банкови/ услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца
03 октомври 2018 | 14:32
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ“ ЕООД – гр. Разград
18 септември 2018 | 15:27
Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2018 г.
07 август 2018 | 10:44
Повторна покана за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Шумен“ ООД – гр. Шумен
25 юни 2018 | 10:00
Покана за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД – гр. Шумен
31 май 2018 | 09:46
Покана за избор на обслужващи банки на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе
29 май 2018 | 09:31