Търговски дружества

Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2017 г.
05 декември 2017 | 16:02
„Покана за избор на банкова институция за извършване на комплексно банково обслужване, финансови услуги и банков кредит-овърдрафт за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Стара загора“
24 ноември 2017 | 10:01
Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД – гр. София
20 ноември 2017 | 14:26
Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2017 г
05 ноември 2017 | 17:03
Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Стара Загора
28 септември 2017 | 10:48
Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол
18 юли 2017 | 15:09
21.06.2017 Г. Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол
21 юни 2017 | 11:02
07.03.2017 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ПРОИНВЕКС“ ЕООД – ГР. СОФИЯ
07 март 2017 | 14:52
15.02.2017 г. ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН“ ЕООД – ГР. ПЛЕВЕН
15 февруари 2017 | 17:10
Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2016 г.
14 февруари 2017 | 10:11
Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2016 г.
10 февруари 2017 | 10:16
24.01.2017 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН“ ЕООД – ГР. ПЛЕВЕН
24 януари 2017 | 14:56