ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

15 януари 2020 | 16:00
  • Прикачени файлове (2)
    Покана
    Методика за оценка
Прикачени файлове (2)