Търговски дружества

14.11.2016 г. ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ГР. ИСПЕРИХ
14 ноември 2016 | 14:48
26.10.2016 г. Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Исперих
26 октомври 2016 | 11:19
03.10.2016 г. Покана за участие в процедура за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца
03 октомври 2016 | 11:55
19.09.2016 г. Повторна покана за участие в конкурс за избор на обслужваща банка на „Научноизследователсти строителен институт - НИСИ“ ЕООД, гр. София
21 септември 2016 | 09:18
15.08.2016 г. Покана за участие в конкурс за избор на обслужваща банка на „Научноизследователски строителен институт-НИСИ“ ЕООД, гр. София
15 август 2016 | 15:24
Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2016 г.
05 август 2016 | 14:10
Писмо от Комисията за финансов надзор /КФН/ с вх. № 90-03-624 от 29.07.2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно възникнало задължение за търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала за разкриване на
01 август 2016 | 11:52
11.07.2016 г. - Повторна покана за представяне на оферти за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредит на „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново
11 юли 2016 | 10:49
21.06.2016 г. Покана за предоставяне на оферти за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредит на „Водоснабдяване и канализация – Йововци“ ООД – гр. Велико Търново
21 юни 2016 | 13:57
Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2016 г.
21 юни 2016 | 13:33
Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2015 г.
15 април 2016 | 19:21
Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2015 г.
18 февруари 2016 | 13:48