Търговски дружества

Повторна покана за избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит за финансиране на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Хасково
14 юни 2019 | 16:40
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ГР. ХАСКОВО
30 май 2019 | 11:04
Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2019 г.“
02 май 2019 | 15:55
Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2018 г.
29 януари 2019 | 10:10
„ ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ“ ЕООД – ГР. СОФИЯ
14 декември 2018 | 10:26
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД – ГР. ШУМЕН
05 декември 2018 | 14:00
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ“ ЕООД – ГР. СОФИЯ
27 ноември 2018 | 16:27
Покана за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - шумен“ ООД – гр. Шумен
20 ноември 2018 | 09:36
Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2018 г.
29 октомври 2018 | 14:50
25.10.2018 г. ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ /БАНКОВИ/ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ГР. ВРАЦА
25 октомври 2018 | 12:11
ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ“ ЕООД – гр. РАЗГРАД
12 октомври 2018 | 14:26
Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови /банкови/ услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца
03 октомври 2018 | 14:32