ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ НА „В И К“ АД – ГР. ЛОВЕЧ

ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТ

04 септември 2019 | 10:00
  • Прикачени файлове (1)
    Повторна покана
Прикачени файлове (1)