Търговски дружества

“Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2018 г.“
03 май 2018 | 10:19
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВиК“ ЕООД ГР. СМОЛЯН ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ
29 март 2018 | 14:18
Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни и финансови институции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. София
06 март 2018 | 10:47
Повторна покана за избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Перник
26 февруари 2018 | 09:32
„ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД – ГР. ШУМЕН
19 февруари 2018 | 09:29
14.02.2018 г. ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ГР. СОФИЯ
14 февруари 2018 | 17:08
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ГР. ПЕРНИК
12 февруари 2018 | 11:33
Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2017 г.
06 февруари 2018 | 14:59
Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД – гр. Шумен
29 януари 2018 | 11:43
10.01.2018 г. ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ГР. ПЛЕВЕН
10 януари 2018 | 13:05
09.01.2018 г. ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ГР. СОФИЯ
09 януари 2018 | 16:54
Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - град София
15 декември 2017 | 14:14