Търговски дружества

07.03.2017 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ПРОИНВЕКС“ ЕООД – ГР. СОФИЯ
07 март 2017 | 14:52
15.02.2017 г. ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН“ ЕООД – ГР. ПЛЕВЕН
15 февруари 2017 | 17:10
Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2016 г.
14 февруари 2017 | 10:11
Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2016 г.
10 февруари 2017 | 10:16
24.01.2017 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН“ ЕООД – ГР. ПЛЕВЕН
24 януари 2017 | 14:56
14.11.2016 г. ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ГР. ИСПЕРИХ
14 ноември 2016 | 14:48
26.10.2016 г. Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Исперих
26 октомври 2016 | 11:19
03.10.2016 г. Покана за участие в процедура за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца
03 октомври 2016 | 11:55
19.09.2016 г. Повторна покана за участие в конкурс за избор на обслужваща банка на „Научноизследователсти строителен институт - НИСИ“ ЕООД, гр. София
21 септември 2016 | 09:18
15.08.2016 г. Покана за участие в конкурс за избор на обслужваща банка на „Научноизследователски строителен институт-НИСИ“ ЕООД, гр. София
15 август 2016 | 15:24
Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2016 г.
05 август 2016 | 14:10
Писмо от Комисията за финансов надзор /КФН/ с вх. № 90-03-624 от 29.07.2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно възникнало задължение за търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала за разкриване на
01 август 2016 | 11:52