Търговски дружества

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ“ ЕООД – гр. Разград
18 септември 2018 | 15:27
Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2018 г.
07 август 2018 | 10:44
Повторна покана за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Шумен“ ООД – гр. Шумен
25 юни 2018 | 10:00
Покана за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД – гр. Шумен
31 май 2018 | 09:46
Покана за избор на обслужващи банки на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе
29 май 2018 | 09:31
“Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2018 г.“
03 май 2018 | 10:19
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВиК“ ЕООД ГР. СМОЛЯН ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ
29 март 2018 | 14:18
Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни и финансови институции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. София
06 март 2018 | 10:47
Повторна покана за избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Перник
26 февруари 2018 | 09:32
„ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН“ ООД – ГР. ШУМЕН
19 февруари 2018 | 09:29
14.02.2018 г. ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ГР. СОФИЯ
14 февруари 2018 | 17:08
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – ГР. ПЕРНИК
12 февруари 2018 | 11:33