1 325 150 лв. отпуска МРРБ за подобряване на водоснабдяването в Омуртаг

1 325 150 лв. отпуска МРРБ за подобряване на водоснабдяването в Омуртаг

01 ноември 2022 | 16:10

Споразумението за трансфер на средства към общината е подписано

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя на Община Омуртаг 1 325 150 лв. за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа. За Община Омуртаг споразумението за финансиране подписа днес в МРРБ кметът инж. Ешреф Ешрефов.

Обектът е част от списъка с инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, одобрен с Решение №711/2022 на Министерския съвет.

Съгласно решението и сключеното днес споразумение Община Омуртаг ще получи сумата на две равни части. Първото плащане предстои да бъде извършено през следващите дни, а второто – през месец декември тази година.

Реконструкцията на водопроводна мрежа, която ще бъде изпълнена по възлагане от Община Омуртаг с финансиране от МРРБ, ще допринесе за подобряване на водоснабдяването в град Омуртаг. В момента там е обявено частично бедствено положение заради недостиг на питейна вода в резултат от настъпило засушаване и силно амортизираната вътрешна водопроводна мрежа.