Обхват

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика. Програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите чрез мерките за градско развитие, регионален туризъм и новите финансови инструменти. Специално внимание е обърнато на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

Програмата предлага нови за страната подходи за изпълнение, основаващи се на научените уроци от предходния програмен период. Запазени и надградени са добрите примери и практики.


Fatal error: Uncaught exception 'ErrorException' with message 'session_write_close(): write failed: No space left on device (28)' in /var/www/mrrb_2016/source/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Session/SessionManager.php:204 Stack trace: #0 [internal function]: Gen\Listeners\ErrorsHandler->Gen\Listeners\{closure}(2, 'session_write_c...', '/var/www/mrrb_2...', 204, Array) #1 /var/www/mrrb_2016/source/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Session/SessionManager.php(204): session_write_close() #2 [internal function]: Zend\Session\SessionManager->writeClose() #3 {main} thrown in /var/www/mrrb_2016/source/vendor/zendframework/zendframework/library/Zend/Session/SessionManager.php on line 204