Образец на заявление по чл. 140а, ал. 1 и 9 от ЗУТ

  • Прикачени файлове (6)
    Заповед № РД-02-15-213/04.12.2019 г. за утвърждаване на образец на заявление по чл.140а, ал.1 и 9 от ЗУТ 2019-12-05 09:41:15
    ОБРАЗЕЦ на заявление 2019-12-05 09:41:15
    Приложение № 1 ВиК 2019-12-05 09:41:15
    Приложение № 2 Електроснабдяване 2019-12-05 09:41:15
    Приложение № 3 Газоснабдяване 2019-12-05 09:41:15
    Приложение № 4 Топлоснабдяване 2019-12-05 09:41:15
Прикачени файлове (6)