Бенефициенти

Бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са общините: София - град, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Перник, Кюстендил, Свищов, Горна Оряховица, Казанлък, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Лом, Гоце Делчев, Панагюрище, Велинград. 

Финансиране по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ могат да получат общините: Сандански, Свиленград, Самоков, Ботевград, Троян, Севлиево, Карнобат, Нова Загора, Попово, Пещера, Поморие, Разлог, Девин, Нови пазар, Мездра, Провадия, Червен бряг, Козлодуй, Берковица, Тутракан, Елхово, Белоградчик, Златоград, Никопол, Генерал Тошево, Крумовград, Ивайловград, Малко Търново.

Допустими за финансиране по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ са:
- Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието и храните, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта за държавните училища в техните управления;
- Общини за общинска училищна инфраструктура от национално и регионално значение;
- Университети.

Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ е с конкретен бенефицент Министерство на здравеопазването.

Финансиране по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ могат да получат:
- Общини;
- Министерство на здравеопазването - за домовете за медико-социални грижи.

По Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ финансиране могат да получат:
- Министерството на културата – за обектите държавна собственост;
- Общини – за обектите общинска собственост;
- Институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица.

Конкретен бенефициент по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ е Агенция „Пътна инфраструктура“.

Бенефициенти по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ са:
- Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.;
- Бенефициенти на ОПРР 2014-2020 г.