Инвестиции по НПВУ

Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г.
29 март 2023 | 15:59
Информационни дни по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“
09 февруари 2023 | 14:25
Списък с лица за контакт, определени от общинските администрации във връзка с изпълнението на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I” по Националния план за възстановяване и устойчивост
01 декември 2022 | 14:03
Актуализиран е проектът на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“
24 ноември 2022 | 18:03

Страница 1 от 1