Документи

Пълният текст на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. може да бъде намерен тук, както и на интернет страницата на програмата.