Документи

Пълният текст на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. може да бъде намерен тук, както и на интернет страницата на програмата.

  • Прикачени файлове (1)
    Регистър на минималните и държавните помощи 2022-09-27 16:58:22
Прикачени файлове (1)