Заместник-министър Юра Витанова

Магистър по право в Нов български университет.

От 2017 г. до момента е директор на дирекция „Обществени поръчки“ в МРРБ.

От 2020 до 2021 г. е била заместник-председател на Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

От 2012 г. до 2017 г. е държавен експерт в ГД ОПОС в МОСВ. Преди това е работила в Комисията за защита на конкуренцията.