Режим консултанти

Образец на заявление за издаване на лиценз на консултанти - Заповед № РД 09-14-337/14.02.2012 г.
02 март 2012 | 00:00
Приложение № 1 към Заповед № РД 09-14-337/14.02.2012 г.
02 март 2012 | 00:00
Приложение № 2 към Заповед № РД 09-14-337/14.02.2012 г.
02 март 2012 | 00:00
Приложение № 3 към Заповед № РД 09-14-337/14.02.2012 г.
02 март 2012 | 00:00
Заповед № РД-02-14-336/ 14.02.2012 г.
02 март 2012 | 00:00
Указания за приемане на четвърта и пета категория строежи
01 януари 2007 | 00:00
Заповед № РД-02-14-25 от 20.01.2004 г. за определяне на междуведомствена комисия за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
01 януари 2007 | 00:00

Страница 1 от 1