14.02.2018 г. ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ГР. СОФИЯ

14.02.2018 г. ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТ

14 февруари 2018 | 17:08
  • Прикачени файлове (1)
    Покана
Прикачени файлове (1)