Заместник-министър Веселина Терзийска

Веселина Терзийска е дългогодишен служител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Заемала е различни длъжности, включително главен секретар и директор на правната дирекция. По образование е юрист, притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността  „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.