20 милиона лева са предвидени за поддържане на пътищата през предстоящия зимен сезон

20 милиона лева са предвидени за поддържане на пътищата през предстоящия зимен сезон

04 ноември 2007 | 23:12
Изпълнителна агенция “Пътища” преведе на областните пътни управления. 3 млн. лв. аванс за зимното поддържане. За предстоящия зимен сезон за поддържане на републиканската пътна мрежа са предвидени общо 20 млн. лв. Вече са проведени по области процедурите за доставка на пясък и се сключват договори с фирмите - доставчици. По предварителни разчети за сезон 2005/2006 ще са необходими 163 500 куб. м. пясък и 28 700 тона сол. В момента се провежда процедурата за избор на доставчици на техническа сол за нуждите на областните пътни управления. ИА “Пътища” извърши предварителна подготовка на пътищата за зимния сезон, включваща изкърпване на участъци, освежаване на маркировката на платното и възстановяване на липсващите и негодни пътни знаци. В дейностите освен изкърпването и сигнализирането бяха включени също и почистване на канавки, отводнителни шахти и съоръжения, окастряне на клони и храсти в обсега на пътните знаци, както и в завоите за осигуряване на необходимата видимост. Огледи се правят на банкетите, крайпътните отбивки и площадки, чието състояние е от значение за осигуряване на работата на снегопочистващата техника и организиране на движението при влошени метеорологични условия. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb