236 машини и автомобили обезпечават работата на „Автомагистрали“ ЕАД

236 машини и автомобили обезпечават работата на „Автомагистрали“ ЕАД

03 февруари 2019 | 09:28

В държавното дружество работят 292 души

 

„Автомагистрали“ ЕАД разполага с 236 машини и автомобили, които обезпечават работата на държавното дружество.  От тях 25 са товарни над 3,5 тона, 17 -до 3,5 тона, 20 машини строителна техника, 107 - специализирани автомобила, 9 - пътнически, и 58 - лекотоварни.

Това съобщава министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в отговор на писмен депутатски въпрос за строителната техника, с която разполага „Автомагистрали“ ЕАД и за числения състав на работниците и служителите по длъжности. 

От отговора става ясно, че към края на 2018-а машините на дружеството са били 226, а през януари са били увеличени с нови 10 броя - 8 лекотоварни автомобила, един товарен до 3,5 тона и един брой строителна техника.   

Към края на месец януари тази година в дружеството работят  292 души. От тях 56 човека са техници и приложни специалисти – технически ръководители, техник-механици, оператори ел.подстанция; 146 са квалифицираните работници; 25 души са специалисти - инженери, експерти, одитори, счетоводители, юристи, специалисти технически контрол. 34-ма са заетите в професии, неизискващи специална квалификация като работници, пазачи и чистачи, 14 души е помощният административен персонал. Останалите 17 души са на ръководни позиции.