34 млн. евро за общи проекти между България и Турция предвижда новата програма за трансгранично сътрудничество

34 млн. евро за общи проекти между България и Турция предвижда новата програма за трансгранично сътрудничество

14 януари 2022 | 17:10

Вицепремиерът Гроздан Караджов и Н. Пр. Айлин Секизкьок обсъдиха подобряване на транспортната свързаност по границата

34 415 250 евро се очаква да бъде бюджетът на новата Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2021-2027 г. Подготовката ѝ беше обсъдена по време на среща между вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и Н. Пр. Айлин Секизкьок, посланик на Република Турция в България. По трите оси на програмата ще се финансират проекти за насърчаване на енергийната ефективност и прехода към кръгова икономика, както и такива, които имат принос за цялостното развитие на териториите според нуждите на местните общности. Общо 86 са получените предложения – 25 от турска страна и 61 от българска. Очаква се програмата да бъде окончателно одобрена до края на март.

Вицепремиерът Караджов подчерта, че насърчаването на териториалното сътрудничество е приоритет, тъй като е инструмент за постигане на икономическо, социално и културно сближаване и подобряване живота на хората в пограничните райони на двете страни. От своя страна Н. Пр. Айлин Секизкьок изказа задоволство от съвместната работа по трансграничните програми до момента и подчерта, че се надява добрите резултати по тези проекти да продължат и в следващия програмен период.

На срещата между вицепремиера Гроздан Караджов и Н. Пр. Айлин Секизкьок бяха обсъдени и въпросите за подобряване на транспортната свързаност между двете държави, функционирането на тол системата и използването ѝ от турските превозвачи, преминаващи през българска територия, както и възможностите за участие на турски фирми в обществени поръчки за изграждането на големите инфраструктурни обекти в България.