465 хил. евро ще бъдат отпуснати чрез МРРБ по Програма ФАР-ТГС за финансиране на проекти за сътрудничество между България и Гърция

465 хил. евро ще бъдат отпуснати чрез МРРБ по Програма ФАР-ТГС за финансиране на проекти за сътрудничество

04 ноември 2007 | 23:12
Местни власти и неправителствени организации от Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково ще могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране от Фонда за малки проекти България-Гърция. Финансовата помощ се осигурява от Програма ФАР - Трансгранично сътрудничество България-Гърция, Финансов меморандум 2003. Със средства от фонда ще се финансират т. нар. малки проекти “от хора за хора”, които ще се изпълняват от двете страни на границата. Ще бъдат подкрепени проекти за подобряване на капацитета на публичната администрация и регионални институции, както и насочени към културния обмен и околната среда. Фокус на предлаганите проекти може да бъде и насърчаването на икономическото развитие и бизнес сътрудничеството, планирането и съвместното определяне на приоритетите за развитие. Максималният размер, с който могат да бъдат подкрепени отделните проекти е 50 хил. евро, които се отпускат безвъзмездно. Крайният срок за представяне на предложения в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е 15 юни 2005 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще организира информационна кампания, на които ще бъдат подробно изяснени критериите за кандидатстване. Целта е кандидатите да се запознаят с изискванията на европейските структури за усвояване на средства от предприсъединителните и структурни фондове. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”