768 жилища в 14 многофамилни сгради са обновени през 2022 г.

768 жилища в 14 многофамилни сгради са обновени през 2022 г.

03 май 2023 | 14:37

 

Общо 768 жилища в 14 многофамилни сгради са обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) през 2022 г. Това става ясно от одобрения от правителството доклад за напредъка по изпълнението на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма през миналата година.

Към 31 декември 2022 г. със стартирани дейности са 99,4% от всички 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране по програмата. От старта й през 2015 г. до края на 2022 г. общият брой на реновираните блокове в страната е 1 953.

Въведените в експлоатация през миналата година 14 сгради се намират в областите София (9 сгради). Варна (2 сгради), Добрич, Ловеч и Плевен (с по 1 сграда).

В края на 2022 г. в процес на изпълнение на строително-монтажни работи са били 13 сгради с 817 жилища. Предвижда се през 2023 г. да бъдат обновени още 17 многофамилни жилищни сгради в страната на обща стойност 16 672 281,98 лв.

Интересът към НПЕЕМЖС продължава да бъде голям. Непосредственият социално-икономически ефект се изразява в намаляване на разходите за отопление на домакинствата и подобряване на здравословните условия за живот. Извършените обновителни работи по сградите създават приятна жизнена среда, което води до промяна в облика на цели квартали. Допълнително Програмата създава заетост и увеличава финансовите постъпления както в строителния сектор, така и в транспортния бранш, складове, логистичните центрове и други.

Като положителен ефект от реализирането на мерките се отчита и подобряването на качеството на околната среда, вследствие на спестени емисии на парникови газове.