91 са отворените оферти за изпълнение на СМР по проекта за енергийно обновяване на жилищата

91 са отворените оферти за изпълнение на СМР по проекта за енергийно обновяване на жилищата

18 юни 2014 | 09:53

 В Министерство на регионалното развитие на 17 юни 2014г., до 19.30 часа, бяха отворени постъпилите в срок оферти за строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“.  

91 фирми са подали документи за участие в процедурата за подбор за седемте обособени позиции, съответстващи на шестте района за планиране и град София. Общата стойност на поръчката е близо 47 млн. лв. 

Строителнително-монтажните работи по сградите, които ще се финансират, в рамките на проекта, включват подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи; повишаване на ефективностите на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите и на системите за горещо водоснабдяване; повишаване ефективностите на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите. 

В края на април в столицата стартираха строително-монтажните работи по първите две сгради, които се обновяват по проекта. Дейностите включват топлинно изолиране на външните стени; подмяна на дограмата с лоши топлотехнически характеристики; топлинно изолиране на покрив, под и на тръбна мрежа за горещо водоснабдяване. Срокът за изпълнение и на двете сгради е 120 дни. Общата стойност на договора за СМР е 250 192.48 лв. 

Изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ се финансира с общо 50,1 млн. лв.по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. До приключването му в края на 2015 г. се предвижда да бъдат обновени минимум 180 многофамилни жилищни сгради. 

Списъка на фирмите, подали документи за участие в процедурата можете да видите тук