Актуализирана Индикативна годишна работна програма за ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г. за 2023 г. – м. 08.2023 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г. за 2023 г. – м. 08.

28 септември 2023 | 14:18
  • Прикачени файлове (1)
    Актуализирана Индикативна годишна работна програма за ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г. за 2023 г. – м. 08.2023 г.
Прикачени файлове (1)