Андрей Цеков: Държавата и общините са възлагали редица строежи без строителни книжа

Андрей Цеков: Държавата и общините са възлагали редица строежи без строителни книжа

02 ноември 2023 | 19:54

Водещ: Първият ни събеседник и Андрей Цеков, министър на регионалното развитие. Здравейте.

Андрей Цеков: Здравейте.

Водещ: Готвите промени в Закона за устройството на територията, да се узаконяват държавни или общински инфраструктурни обекти, без пълния обем строителна документация, които отговарят на техническите правила, с това допълнение. Обяснете ни всъщност каква е целта ви и защо.

Андрей Цеков: Истината е, че в последните години държавата и общините са възлагали редица строежи без строителни книжа. Тези строежи са изпълнявани под формата на текущи ремонти, а всъщност е правена реконструкция или рехабилитация, за която е нужно разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти.

Водещ: И сега вие искате да си затворим очите, да забравим, че държавата не е изпълнявала законите, които сама е написала, така ли?

Андрей Цеков: Изобщо не е така. Тези пътища съществуват. Тези водопроводи съществуват, по тях карат българските граждани. Българските граждани потребяват и водата, която върви по водопроводите, или респективно, когато става въпрос за канали, също се ползват от гражданите. Истината е следната – ние ползваме тези обекти, без да имаме строителни документи, без да сме уверени в това те дали отговарят на всички основни изисквания към строежите. Поради това е необходимо всички тези публични обекти да бъдат подложени на някакъв вид инспекция, така че да даде възможност да бъдат редовно въведени в експлоатация, ако отговарят на всички нормативни изисквания. Това е смисълът на предложените промени. Там, където държавата, респективно общината, е допуснала изграждането на един такъв строеж и той вече се ползва, да може да продължи да се ползва с цялата увереност, че отговаря на изискванията.

Водещ: Но господин министър, доколкото става ясно от становище на Министерския съвет вчера, те не одобряват тази идея. Казват, че това е на парче. Критикуват идеите ви за промяна.

Андрей Цеков: Това е превратна интерпретация на становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет.

Водещ: Какво ви казват?

Андрей Цеков: Дирекция „Модернизация на администрацията“ не критикува направените промени, а изразяват принципно становище, че Законът за устройство на територията се нуждае от дълбока реформа. Никой не оспорва това становище. Дълбока реформа с цел намаляване на административната тежест в инвестиционния процес. Такава дълбока реформа се прави бавно, а проблемите, които имаме с въпросните строежи, възлагани от държавата и от общините, са належащи. Поради тази причина изразеното становище по никакъв начин не е пречка към процедирането на тази законодателна инициатива. В момента тече срок за обществено обсъждане, изтича на 26 ноември, след това предстои Министерският съвет да одобри този законопроект и да го внесе в Народното събрание. И аз съм убеден, че това ще се случи. И тук искам да опровергая твърденията, че подобен законопроект има отношение или препятства изпълнението на ключови инвестиционни проекти.

Водещ: Веднага имаше коментари, че по този начин ще се узаконят инхаус процедурите, за които толкова много беше критикуван кабинетът и действията на ГЕРБ, за основни ремонти на пътища, извършени уж като текущо поддържане, за което Вие говорихте в началото, проблеми, които са за около укрепване на свлачищата и така нататък.

Андрей Цеков: Този законопроект няма абсолютно никакво отношение към инхаус процедурите. Той има отношение само към териториално-устройствения аспект на строителство, извършвано от държавата и от общините, без строителни книжа. Както казах, ние всичките ползваме тези обекти и ако установим, че те отговарят на изискванията, трябва да съставим нужната строителна документация и да ги въведем в експлоатация, ако не отговарят, те трябва да бъдат премахнати.

Водещ: Добре, сега големият въпрос, който също беше поставен – за АМ „Хемус”. Как тези промени касаят...

Андрей Цеков: По никакъв начин.

Водещ: Как така? Обяснете, моля, защото и след 100 години може и да нямаме „Хемус”, както беше казал...

Андрей Цеков: Това е, бих казал, една предизборна интерпретация, която граничи с манипулация, тъй като на магистрала „Хемус” беше констатирано незаконно строителство само в участък 4. И то е премахнато. Така че измененията в Закона за устройство на територията по никакъв начин нямат отношение към строителството на магистрала „Хемус”.

Водещ: И Вие сте категоричен, че тези неща сега, които тук предлагате като промени и ни обяснявате, не са онези неща, заради които Кирил Петков атакуваше ГЕРБ и Борисов.

Андрей Цеков: Категорично не са.

Водещ: Предишният служебен регионален министър – Шишков, също искаше промени в Закона за устройство на територията. Тези промени, които Вие сега ни предлагате, и неговите, по какво се различават, защото тогава не го критикуваха и атакуваха, че иска да амнистира незаконното строителство.

Андрей Цеков: Голямата разлика е, че предложението на министър Шишков касаеше всички незаконни строежи, докато настоящото касае само публичните строежи. Държавните, тези, които служат за обществено ползване, тези, които задоволяват по-висш обществен интерес. И сегашното предложение по никакъв начин не представлява амнистия за незаконните строежи. То просто ни дава възможност да въведем в експлоатация тези, които са годни. Публични, които са годни.

Водещ: Добре, а имате ли аргумент, с който да опровергаете опонентите си от ГЕРБ, че е спряно тяхното строителство, за да бъде продължено сега, но на по-висока цена?

Андрей Цеков: Категорично не е спирано строителство. Бих казал, че в момента инвестиционният процес по всички стратегически проекти върви. И ще дам конкретни примери. Магистралата между Видин и Ботевград – строи се активно в участъка между Видин и Макреш. В участъка между Макреш и Бела строителството е пред завършване. В рамките на тази година ще бъде приет този участък. В участъка между Мездра и Ботевград също се строи интензивно. Този участък, съгласно договора, трябва да бъде завършен до края на 2024 година. Останалите участъци са със срок за завършване 2025-а. Пари в бюджета са предвидени за целия проект. По подобен начин стои въпросът за магистралата между Русе и Велико Търново. Договорът беше сключен към края на миналата година, срокът за проектиране е до март, респективно април, за двата участъка, 2024 година. Независимо от това е изготвен вече технически проект за един малък участък от около 8 км и ние ще издадем разрешение за строеж в рамките на месец ноември за този участък. По отношение на магистрала „Струма”, процесът в момента се намира във фаза екологична процедура в Министерство на околната среда и водите. Изчакваме решението на...

Водещ: Само да обясним нещо. Пак ли означава, че ще има разговори, пак ли означава, че отново ще се обсъжда от къде да минава, ще има промени...

Андрей Цеков: Не.

Водещ: А какво?

Андрей Цеков: Приетото към момента решение е за едно трасе извън Кресненското дефиле. Това е трасето, в посока от Гърция към София – извън дефилето. И едно трасе в рамките на дефилето. Това трасе в рамките на дефилето, както е записано и в управленската програма, ние считаме, че не е удачно. Независимо от това обаче има сключен договор само за строителството на трасето извън дефилето. Това, което възнамеряваме да направим, е да възложим обследване за евентуално допълнително трасе извън дефилето, което да изведе този трафик от дефилето. И в дефилето пътят да остане за локално ползване. Това обаче не препятства по никакъв начин стартирането на източното трасе, тоест извън дефилето.

Водещ: Извинете, Вие ще предложите трети вариант, така ли?

Андрей Цеков: Ние ще предложим допълнително транспортно решение, така че да можем да изведем този еднопосочен трафик извън Кресненското дефиле. Това ще ни даде възможност да съхраним биоразнообразието в него, да предотвратим възможностите за инциденти в дефилето.

Водещ: Конкретно какво ще предложите?

Андрей Цеков: Това, което сега сме инициирали, е да възложим процедура за идентифициране на такова трасе.

Водещ: Тоест още нямате конкретните точки, през които ще мине.

Андрей Цеков: Все още не, но това по никакъв начин не препятства строителството на източния участък, извън дефилето, не го препятства.

Водещ: Рискуваме ли да се налага да връщам европейски средства?

Андрей Цеков: Ако не намерим решения и не започнем строителство и не го извършим в рамките на програмния период 2027 г., хайде да кажем с удължаване до 2029 г., рискуваме да загубим европейско финансиране. И то финансиране, което е по-скоро за предходните участъци на АМ „Струма”, тъй като европейското финансиране за настоящия участък при цена около 1,3 млрд., европейското финансиране едва 300 милиона.

Водещ: Добре. И за да приключим някак си тази тема с ремонтите, пътищата – какво показаха резултатите за качеството на ремонта на магистралите и пътищата?

Андрей Цеков: Ние направихме пълно обследване на 13 пътни участъка и на 5 мостови съоръжения. Това в рамките на един месец, месец септември. В рамките на тези тестове бяха взети 302 сондажни проби, тоест ядки. Резултатите показаха, че ориентировъчно в около 50% от изследваните пътни участъци има несъответствие между проектните изисквания и това, което е изпълнено. Тоест изпълнено е некачествено. Поканили сме изпълнителите да отстранят всичките недостатъци, тъй като всичките участъци са в гаранционен срок. И в този смисъл държавата си е отправила претенциите. В някои от участъците вече са отстранени недостатъците, в други предстои да се случи в следващите месеци, тъй като един 5-километров път не се прави за месец.

Водещ: Добре. Какво ще направите, за да се спре с регистрацията по настоящ адрес преди всеки вот, изобщо с този изборен туризъм?

Андрей Цеков: Според мен тук трябва да говорим за дълбока реформа, или поне принципна реформа в Закона за гражданската регистрация. В момента регистрациите по настоящ адрес се правят от кметовете на общини. Кой има интерес да регистрира изборни туристи във въпросните общини? Кметовете на общини. Тоест тук има един изначален конфликт на интереси. Кой има задължение да дерегистрира при нарушения? Отново кметовете на общини. Този конфликт трябва да бъде преодолян и според мен адресните регистрации по настоящ адрес и постоянен адрес трябва да се правят от дирекция ГРАО, от териториалните поделения на дирекция ГРАО.

Водещ: Друг голям въпрос, който отново е във Вашите и приоритети, и прерогативи – водоснабдяването. Проблеми на много места има. Имате ли някакъв план?

Андрей Цеков: Водоснабдителните и канализационните услуги са едни от така най-щекотливите въпроси. Този сектор е хронично недофинансиран. Водопроводната и канализационната ни мрежи са изключително остарели. Загубите на вода са над 55%, но същевременно с това може да се каже, че той не е управляван адекватно. И ще Ви дам няколко примера. Извършихме една проверка как ВиК операторите харчат средства за доставка на ел.-енергия. Те са едни от най-големите потребители на ел.-енергия. И това, което установихме, е, че независимо, че имат държавен доставчик на електроенергия – ВиК Енерджи, който продава на възможно най-изгодната цена – борса плюс 2,83% надценка. Независимо от това установихме, че в редица ВиК оператори има сключени договори на изключително по-високи цени с външни доставчици. Класическият пример е ВиК Шумен – 63,50 лв. над борсата, при положение, че, ако купуваха тази енергия, от ВиК Енерджи, щяха да плащат 5-6 лева над борсата.

Водещ: Какви са конкретните мерки, които предлагате?

Андрей Цеков: Същото важи за ВиК Варна. 12,75 лв. над борсата. ВиК Стара Загора – 26,88 лв. над борсата. Само за 8 месеца 5 ВиК оператора са разходвали 2 300 000 лева повече.

Водещ: Какво ще направите срещу това?

Андрей Цеков: Това, което е необходимо да направим – първо, ние инструктирахме незабавно да бъдат прекратени всички договори на такива неизгодни цени и всичките ВиК оператори да преминат към най-изгодния доставчик – държавният доставчик ВиК Енерджи. Втората стъпка, необходими са кадрови промени на тези места, където е ощетен ВиК операторът, тъй като повишените цени на електроенергията се отразяват в цената на водата. Тези цени, тези щети нанесени на ВиК оператори, се заплащат от българския гражданин, от българския потребител. И това е първата стъпка, която трябва да направим, за да повишим ефективността на разходите. Разбира се, това, което установихме, изключително високи възнаграждения във ВиК сектора на управителните, не на редовите служители. Напротив, тук има изключителен дисбаланс. Работниците на ВиК дружествата са може би едни от най-нископлатените. Същевременно обаче във ВиК дружества има заплати на управители или на управителния съвет от порядъка на 7, 8, 10, 11 000 лева.

Водещ: И ще се намесите и за това?

Андрей Цеков: Разбира се, ние вече направихме подобна реформа във ВиК Холдинг.

Водещ: Добре. Още една тема, коментар от Вас, моля бърз. Прокуратурата поиска да възстановите собствеността на Руската църква. Делян Пеевски поиска незабавно да я върнете на хората. Какво ще направите?

Андрей Цеков: Това, което ще направим, ще изчакаме да ни изпратят цялата преписка от прокуратурата. Вчера получихме писмо с кратък обзор на изводите, около 3 страници писмо. Към него трябва да ни бъдат предоставени 4 папки с доказателства. Разбира се, ще се запознаем с всички факти и обстоятелства и ако потвърдим изводите, направени от прокуратурата, ще предприемем съответните действия, но първо трябва да получим доказателствените материали.

Водещ: Едно изречение, това е финалът на разговора. Бойко Борисов каза, че за него сглобката не съществува. Планира партийно заседание, за да мислят дали да останат в некоалицията. Често критикува работата на министри, включително и Вашата. Чувствате ли се спокоен и стабилен на поста, който заемате?

Андрей Цеков: Аз се чувствам изключително спокоен, защото моята цел е да върша правилните неща в полза на българските граждани. А истината е, че в предизборната борба се изговориха твърде много неистини. Предизборната кампания беше изградена на много от политическите сили изцяло въз основа на атака срещу правителството.

Водещ: И кампанията, и изборите ще свършат.

Андрей Цеков: Тя ще свърши, аз разчитам, че страстите ще се успокоят и ще бъде намерена разумна форма, така че да продължи правителството да работи за изпълнението на стратегическите приоритети на страната – Шенген, еврозона.

Водещ: Благодаря Ви много.

 

Запис на разговора с министъра на регионалното развитие и благоустройството в предаването "Още от деня" може да бъде видян на интернет страницата на Българската национална телевизия.

mrrb