Автомагистрала Люлин е единствената алтернатива за изнасяне на тежкотоварния трафик от София

Автомагистрала Люлин е единствената алтернатива за изнасяне на тежкотоварния трафик от София

04 ноември 2007 | 23:12
Окончателното трасе на АМ Люлин по комбиниран “син” плюс “кафяв” вариант, е утвърдено през юли 2002 година. На 20.01.2004 година, техническият проект и тръжната документация са изпратени в Европейската комисия за утвърждаване и представяне на предписание за провеждане на процедура. На избрания проект за строителството на АМ “Люлин”, обаче, се противопоставят някои екологични сдружения и неправителствени организации. По препоръка на Европейската комисия, се организират и провеждат три обществени обсъждания на Доклада за въздействие върху околната среда. На 3.11.2004 г., МОСВ издава решение, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение на проекта. Решението и цялата докумнетация е изпратена на Европейската комисия в Брюксел. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е направило всичко изискващо се до момента за реализацията на проекта и е готово непосредствено след получаване на одобрението на Европейската комисия да стартира процедурите за избор на консултант и строител. Трасето на Автомагистрала “Люлин”: Софийски околовръстен път - Мало Бучино – Голямо Бучино – пътен възел Даскалово, е проектирано с дължина около 19 км, по направление на Общоевропейски Транспортен коридор № IV в частта му Видин - София – Кулата. Общата стойност на проекта е 148,45 млн Евро, от които 111, 338 млн. Евро безвъздмездни средства от бюджета на Европейската Комисия и 37, 112 млн. Евро - от българска страна. Изработеният технически проект и тръжна документация за АМ “Люлин” с дължина 19.135 км включва изграждането на автомагистрален габарит от 29 м (с по две ленти за движение в една посока и лента за аварийно спиране), тунели с обща дължина - 1269 м и големи съоръжения с обща дължина 5912 м, включително тези при пътните възли. Най-близкото разстояние от магистралата до къща в с. Мало Бучино е 120 м., където магистралата влиза в изкуствен тунел. Проектът предвижда шумозащитни стени и озеленителни мероприятия по цялото трасе, с цел опазване на околната среда, климатичните особености на района и комфорта на живеещите в близост до трасето. Въпреки това, инициативен комитет от с. Мало Бучино и Иваняне продължават да протестират срещу изграждането на магистралата. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb