„Автомагистрали“ ЕАД има 381 служители и 355 машини

„Автомагистрали“ ЕАД има 381 служители и 355 машини

02 декември 2020 | 16:47

Държавната фирма „Автомагистрали“ EAД има назначени на трудов договор 381 служители и притежава 355 машини и оборудване за изпълнение на инфраструктурните обекти. Това става ясно от писмен отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на депутатски въпрос.

Към 30 ноември 2020 г. дружеството оперира със 114 тежкотоварни автомобила до 30 т, два верижни багера, един колесен, осем комбинирани и два мини багера, четири валяка - два 16-тонни, един 19-тонен и един 22-тонен, един булдозер и 17 камиона с бордови кран. Към тежката техника спадат четири челни товарача, влекач тежковоз с ремарке за товари до 45 т и влекач с ремарке за товари до 30 т.

Собственост на дружеството е специализирана машина „КРАМЕР“, която се използва за изграждане на мостови съоръжения, както и три безпилотни летателни средства тип „дрон“.

„Автомагистрали“ ЕАД разполага и с 16 дежурни автомобила със светлинни табла за сигнализация, 53 лекотоварни автомобила за технически персонал, 27 лекотоварни бусове, както и 100 сигнални ремаркета за организация на движението.

Министър Аврамова представи информация и за заетите в дружеството по трудов договор. Към 30 ноември 2020 г. в компанията работят 9 пътни и 9 строителни инженери, трима инженери инвеститорски контрол, трима инженер проектанти  и 6 електроинженери. Компанията разполага и с 11 геодезисти, един геолог, 37 технически ръководители, 4 механици, 9 автомонтьори и 4 електромонтьори. Операторите на  ел. подстанции са  34, шофьорите  на специални тежкотоварни автомобили – 162 , а машинистите на булдозери, багери, валяк, челен товарач – 20. Общо 41 са работниците по строителството и поддръжката на пътищата.

Назначени по трудов договор в „Автомагистрали“ са и 20 експерт-счетоводители, одитори и стажант одитори, шестима отчетници счетоводство, един юрисконсулт и един системен администратор.

Извън тези служители, дружеството има сключени договори за изпълнение на специфични дейности като взривни, сондажни и др., за които се изискват специалисти с нужната квалификация и опит.

Министър Аврамова допълва, че всички договори на „Автомагистрали“ ЕАД са сключени при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при условията на чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП или чрез провеждане на предвидените в закона процедури. В случаите, когато е налице подизпълнител по договор, това е посочено в подадената от дружеството оферта. В останалите случаи „Автомагистрали“ ЕАД – гр. София изпълнява възложените дейности със собствен ресурс, добавя тя.

Дружеството е сключило договори за доставка на материали и наем на строителна механизация, в зависимост от местоположението на изпълняваните обекти, с цел осигуряване целесъобразност на разходите при реализацията им. Задълженията на контрагентите по договорите са свързани с ангажимент за предоставяне на строителна техника и механизация, както и осигуряване на възможности за доставка на нужните количества материали, съобразно потребностите на дружеството.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството