Браншовите организации представиха общо становище по закона за строителството

Браншовите организации представиха общо становище по закона за строителството

04 ноември 2007 | 23:12
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов се срещна с представителите на браншовите организации от строителния бизнес, които представиха консенсусно становище относно проекта за Закон за професионалния регистър на физическите и юридическите лица, извършващи строителство. На срещата участваха всички представителите на работната група, както и зам.-министър Савин Ковачев. Браншовите съюзи се обединиха около идеята да се създаде централен професионален регистър, в който да се регистрират всички фирми. Регистърът ще се управлява от новосъздаващата се структура – Конфедерация на българските строители. Регистърът ще се води и подържа от специална комисия към Конфедерацията. Тя ще има 15 члена, като трима от тях ще се предлагат от МРРБ. С промените ще бъде постигната функционална равнопоставеност за работодателските организации, както и ще се създаде възможност за увеличаване на контролните и самоконтролите им функции. Законопроектът ще бъде предложен за одобрение от Министерски съвет след като МРРБ направи техническа редакция. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Становище по законопроекта
Прикачени файлове (1)