България, Гърция и Русия се споразумяха за изграждането на петролопровода Бургас-Александруполис

България, Гърция и Русия се споразумяха за изграждането на петролопровода Бургас-Александруполис

04 ноември 2007 | 23:12
На тристранната експертна среща в Атина, представителите на България, Русия и Гърция се споразумяха да бъде подписан меморандум за петролопровода Бургас-Александруполис. През последните две години българската страна положи значителни усилия за изясняване на новата философия и актуализиране на икономическите и технически показатели на проекта. Още през август министър Церовски представи пред гръцката страна, а през октомври, в рамките на българо-руската смесена комисия и пред представителите на Руската Федерация, новите моменти във виждането на България за реализирането на проекта. Икономическа ефективност и целесъобразност, разработване на базата на проектното финансиране, надеждност на преноса в средносрочна и дългосрочна перспектива и баланс на интересите на всички заинтересувани страни са основните принципи в българската позиция. Очаква се в най-скоро време меморандумът да бъде официално подписан в София. Дирекция ”Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb