България и Австрия ще работят за постигане на целите на Дунавската стратегия

България и Австрия ще работят за постигане на целите на Дунавската стратегия

17 март 2023 | 18:54

България и Австрия ще си сътрудничат за постигането на целите на Дунавската стратегия. Това стана ясно по време на срещата на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева с Н. Пр. Андреа Икич-Бьом, извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия у нас.

Нейно Превъзходителство се поинтересува от идеите на България за развитие на региона във връзка с предстоящото австрийско председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (СEСДР) от 1 ноември 2023 година. Тя посочи, че за австрийската страна са важни предварителните дискусии с останалите страни-членки на Стратегията за оформяне на окончателния дневен ред на председателството.

Заместник-министър Георгиева каза, че за България е много важно реализирането на значими проекти с резултат за целия регион, тъй като в момента от една страна имаме недостатъчен финансов ресурс, а от друга - той се разпръсква към множество малки проекти.

Посланик Икич-Бьом прояви интерес към изграждането на нов мост на река Дунав. В отговор заместник-министър Георгиева отбеляза, че България и Румъния продължават да работят по подготовката за изграждане ново съоръжение край Русе.

 „Важна тема за целия регион е подобряване на свързаността – както по отношение на пътната и железопътната инфраструктура, така и по отношение на енергетиката“ , каза още заместник-министър Георгиева. Тя даде като пример за успех в тази посока изграждането на газовия интерконектор с Гърция. А свързаността с Румъния по оста север-юг и реализирането на проектите по инициативата „Три морета“ е тясно свързана и с подобряването на сигурността в региона. 

Нейно Превъзходителство посочи, че за Австрия също представлява интерес темата за сигурността в Дунавския регион, както и развитието му като притегателен център за бизнес, туризъм и инвестиции.

Според заместник-министър Георгиева друга възможност е сътрудничеството и обмена на опит в областта на интегрираното териториално развитие.

Дунавската стратегия се изпълнява от 2011 г. по инициатива на страните от Дунавския регион, който включва 14 държави със 115 млн. жители, 9 от които членки на Европейския съюз. България пое ротационно председателството на Стратегията през 2018 г. и акцентира върху културното наследство и туризма като генератори на икономически растеж.