България подкрепя и двата проекта за нефтопроводи през територията на страната

България подкрепя и двата проекта за нефтопроводи през територията на страната

04 ноември 2007 | 23:12
Българското правителство ще оказва необходимата подкрепа и на двата проекта за изграждане на нефтопроводи през територията на страната – Бургас – Александруполис и Бургас – Вльора, за постигането на тяхната икономическа целесъобразност и финансиране. Това подчерта в изказването си пред организираната от списанието “Економист” и гръцкото правителство девета международна конференция “Визията за по-силна Европа чрез нейните лидери”, министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски. Валентин Церовски е единственият български министър, който участва с доклад в работата на форума, провеждащ се в Атина. Проектните компании за отделните нефтопроводи ще трябва да поемат риска от цялостното разработване на проектите за изграждането на съоръженията и да организират необходимото им финансиране, изтъкна още министър Церовски. Позицията на правителството в подкрепа на двата проекта се основава на прогнозите за обемите на суров нефт, които се очакват да излязат в Черноморския басейн в следващите години. Тези трасета са алтернатива на Босфора и застрахователна полица срещу свързаните с този пролив рискове. Така ще се преодолеят и закъсненията, които водят до огромни загуби за нефтените и шипинговите компании, каза министър Церовски. Нефтопроводът Бургас-Александрополис ще е с дължина около 280 км. Необходимите инвестиции за изграждането му са между 700 и 900 млн. евро в зависимост от количеството на пренасяния нефт /от 35 до 50 млн. т годишно/. Нефтопроводът Бургас-Вльора е с дължина около 870 км и преминава през територията на България, Македония и Албания. Размерът на очакваната инвестиция за изграждането му е около 1.2 млрд. евро при капацитет на тръбата от 35 млн. тона.
Презентация на министър Церовски
Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”