Честит ден на геодезиста!

Честит ден на геодезиста!

21 март 2020 | 07:47

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Вашия професионален празник - Световния ден на геодезиста.

Геодезията е в основата на редица политики, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството провежда.

Вие сте хората, които с професионалните си умения допринасяте за развитието на стратегически области като инфраструктура и градоустройство -  области, които са сред приоритетите на МРРБ.

Надявам се и в бъдеще все така активно, всеотдайно и отговорно да участвате в модернизирането на страната ни и в подобряването на условията на живот на нашите сънародници.

Убедена съм, че с общи усилия ще устоим на съвременните предизвикателства и ще надграждаме и усъвършенстваме кадастъра в страната,  успешно ще транспонираме европейската директива Inspire, ще създадем в най-кратки срокове и цифрова едромащабна топографска карта – така необходима за всеки инвестиционен проект и за развитието на икономиката ни.

Необходим е нов хоризонт в сферата на геодезическата дейност с визия 2030.

Вярвам, че с общи усилия ще отговорим на бъдещите високотехнологични изисквания в Европа и света и заедно - ръка за ръка, ще работим за цялостната дигитализация на отрасъла. Защото само с пълни и широкообхватни данни можем да осигуряваме качествени услуги на гражданите и бизнеса.

Желая Ви още дълги години успешна дейност и силно присъствие в национален и международен аспект.

Бъдете сигурни, че професионализмът и инициативите Ви са високо ценени и уважавани!

Честит празник!