Четири проекта се предлагат за финансиране по ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Румъния

Четири проекта се предлагат за финансиране по ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Румъния

04 ноември 2007 | 23:12
Четири проекта, предложени от българската страна за финансиране по Финансов меморандум 2005 одобри Съвместният комитет за сътрудничество по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество между Република България и Република Румъния. Предложените проекти трябва да бъдат одобрени от Европейската комисия. Сред одобрените от съвместния комитет проекти е за рехабилитация на пътя Монтана – Лом. Общата дължина на отсечката е 41 км, като по програма ФАР ще бъдат отпуснати 4,950 млн. евро, а други 1,650 млн. евро ще е националното съфинансиране. 1,75 млн. евро по програма ФАР и 0,59 млн. евро от бюджета ще бъдат отпуснати за грантовата схема за устойчиво развитие в българо-румънския граничен регион. Целта на проекта е постигане на икономическо и социално сближаване чрез насърчаване конкурентноспособността, както и подобряване и опазване на околната среда чрез координирани съвместни дейности. За съвместния фонд за малки проекти са предвидени 800 хил. евро по програма ФАР. Този проект цели повишаване капацитета на румънските и български местни организации да развиват, управляват и изпълняват проекти с ясен трансграничен ефект, да развиват партньорства и създават местни мрежи от двете страни на границата. Средства в размер на 500 хил. евро са за техническа помощ. Общата стойност на средствата по програма ФАР за четирите проекта е 8 млн. евро. В заседанието, което се проведе в Министерство на регионалното развитие и благоустройството участваха представители на централните и местни власти от двете страни, както и на Европейската комисия. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”