Ден на отворените врати - “Да четем Договора заедно” организира МРРБ

Ден на отворените врати - “Да четем Договора заедно” организира МРРБ

04 ноември 2007 | 23:12
Ден на отворените врати “Да четем Договора заедно” организира Министерството на регионалното развитие и благоустройството утре. Експерти от Дирекция “Европейска интеграция и координация на международните програми” ще представят проекта на Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Протокола и Акта за присъединяване в областите, свързани с дейността на министерството. В рамките на инициативата ”Да четем договора заедно” ще бъдат представени новият старт на Лисабонската стратегия и влиянието й върху регионалната политика в България, както и изпълнението на ангажиментите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по преговорния процес с ЕС. Структурните фондове на Европейския съюз и националната оперативна програма за регионално развитие също ще бъдат тема на Деня на отворените врати. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”