Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството в интервю за вестник „24 часа“: Работим за териториалното сближаване и икономическото развитие на страните от Дунавския регион

Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството в интервю за вестник „24 часа“: Ра

08 май 2018 | 09:59

 

- Госпожо Николова, какви са основните цели и приоритети на България при председателството на Стратегията на ЕС за Дунавския регион?

- Председателството на стратегията на ЕС за Дунавския регион е един от най-значимите политически ангажименти, поети от българското правителство през последното десетилетие. Имаме възможност да изградим силни партньорства и да получим подкрепа за изпълнението на съвместни стратегически проекти. По време на нашето председателство фокусираме дискусиите по два основни въпроса, които са от първостепенно значение за всички държави членки - културното наследство и туризмът. Развитието на културното наследство е една от възможностите за насърчаване на регионалните икономики. Атуризмът е пряко свързан с важни теми като професионалното образование,цифровизацията и иновационните практики, транспортната свързаност. Той ще е тема на Седмия годишен форум и министерската среща на Дунавската стратегия през октомври 2018 г. в София. Българското председателство се фокусира и върху създаването на нов орган за координация, който да подкрепя стратегията. Ние следва да работим за подобряване на видимостта на региона и за създаване на синергии между съществуващите инструменти, политики и програми.

- Какви са дългосрочните инициативи, които планирате?

- Започваме обсъждания за необходимостта от преразглеждане на Плана за действие на Стратегията на ЕС за Дунав. Ще подготвим пътна карта, която ще бъде договорена тази година. Чрез инструментите за териториално сътрудничество работим и за преодоляване на общите предизвикателства, пред които са изправени партньорските държави и региони в Западните Балкани.

- Може ли да посочите проект, който представя най-добре добавената стойност на макрорегионалния подход?

- Имамедевет стратегически проекта за над 40 милиона евро,които обхващат области като воден транспорт, транспортна инфраструктура, енергетика, подобряване на административния капацитет, образование, младеж, иновации. Те допринасят за координиран и интегриран подход при справянето с конкретни регионални проблеми. Отличен пример е проектът ART NOUVEAU - инициатива, насочена към проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство в Дунавския регион. С общ бюджет от 1,6 млн. евро проектът се съфинансира от програмата за трансна-ционално сътрудничество за Дунав.