Девет държави от Черноморския регион с достъп до еврофинансиране за съвместни проекти и през новия програмен период

Девет държави от Черноморския регион с достъп до еврофинансиране за съвместни проекти и през новия програмен п

13 януари 2021 | 15:23

Страните от Черноморския регион ще продължат да изпълняват съвместни проекти с европейско финансиране в програмния период 2021-2027 г. Североизточен и Югоизточен район на България, райони от Румъния, Гърция, Турция, Русия, Украйна и цялата територия на Молдова, Грузия и Армения са включени в програмата „Interreg NEXT Черноморски басейн“, която ще се съфинансира от Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество. Целта ѝ е да се повиши стандартът на живот на  хората в Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместни действия за опазване на околната среда. Предвижда се програмата да  подкрепя и проекти  насърчаващи бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата, развитие на търговията и модернизация на селското стопанство  и др. За финансиране по нея ще могат да кандидатстват местни и регионални власти, публично-правни организации (юридическа лица с нестопанска цел в обществена полза, академични и образователни институции и др.), както и неправителствени организации.

Във връзка с разработването на новата програма Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като управляващ орган за България,  стартира обществени консултации за тематичната концентрация. Заинтересованите институции, организации и граждани имат възможност да посочат своите предпочитания за избор на теми за сътрудничество в кратка анкета относно бъдещите теми за сътрудничество по Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 г. на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/bsb-cbc. Там са поместени и  Териториален анализ, Съвместен доклад за подготовка на програмите с приложение за програма Черноморски басейн и Общия дневен ред за Черно море.

Консултациите  ще продължат до 12 февруари 2021 г. 

Допълнителни въпроси могат да се изпращат на адрес: blacksea-cbc@mdrap.ro.