Днес в 00:00 часа в България стартира винетната система за ползване на републиканските пътища. Първата винетка беше издадена в 00:05 минути на ГКПП “Капитан Андреево” на румънски превозвач

Днес в 00:00 часа в България стартира винетната система за ползване на републиканските пътища. Първата винетк

04 ноември 2007 | 23:12
Днес в 00:00 часа в България стартира винетната система за ползване на републиканските пътища. Първата винетка беше издадена в 00:05 минути на ГКПП “Капитан Андреево” на румънски превозвач. Главният директор на Управление “Пътни такси и разрешителни” към Изпълнителна агенция “Пътища” Ивайло Оташлийски тази нощ беше на граничния пункт, както и дежурните компютърни специалисти и от тук беше направляван стартът на системата в цяла България. До 11:00 часа сутринта бяха продадени над 300 винетки на българи и чужденци. През месец април водачите ще имат възможност спокойно да се снабдят с винетки, като органите на КАТ само ще напомнят на водачите, че трябва да имат винетка, а глоби ще бъдат налагани от 1 май 2004 г. Фирмите, които желаят да заплатят по банков път, могат да го направят в Търговска Банка “Биохим”: Сметка No: 3010525500 БИП 7302010001 Получател: УПТР Банка “Биохим” Клон Батенберг код 66084219 Винетната система в Р България се въвежда на два етапа. Ръководейки се от желанието винетната система да се внедри възможно най-плавно и без да се създават трудности както за местните, така и за чуждестранните потребители, беше взето решение това да стане поетапно. От 01 април 2004 г. винетната система засяга тежкотоварните МПС с повече от две оси и камионите с две оси и автобусите, микробуси за превоз на товари и на пътници с повече от 8+1 места. Т.е. всички, с изключение на леките автомобили. За тях системата влиза в сила от 1 януари 2005 г. За всички категории превозни средства ще се предлагат едни и същи видове винетки:  СЕДМИЧНИ - валидни 7 последователни дни, вкл. деня на издаването.  МЕСЕЧНИ - валидни до същата дата на следващия месец, както тази на която са издадени. Ако в следващия месец няма такава дата (напр. 31-ви), винетката ще бъде валидна до последния ден на следващия месец.  ГОДИШНИ - от 01.01 на едната година до 31.01 на следващата година (13 месеца). През първия етап за обслужване на потребителите от категория 1 и 2 ИА ”Пътища” е осигурила 49 пункта в страната за продажба на винетки. Във всеки областен град в сградите на Областните пътни управления е изграден съответен пункт за продажба на винетки, където са обособени удобни гишета и помещения, съобразно конкретните условия. На самите сгради, както и около гишетата са монтирани указателни и информационни табели, от които потребителите ще могат да се информират за цените на различните видове винетки, обхвата на платената пътна мрежа, както и недвусмислено да определят към коя категория спада превозното средство, за което те желаят да закупят винетка. Работното време на тези пунктове е от 9:00 до 16:00 часа. Освен в областните градове, винетки ще могат да бъдат закупувани и на всички ГКПП в страната, където ИА”Пътища” е изградила свои пунктове. За разлика от пунктовете във вътрешността на страната, тези на ГКПП работят по 24 часа в денонощието без прекъсване и без почивен ден. През първия етап е предвидено използването на т.нар. “хартиени” винетки, които ще представляват удостоверителния документ, че таксата за ползване на пътната инфраструктура е заплатена. Този документ трябва да бъде съхраняван в автомобила през времето, в което се ползва платената пътна мрежа. Хартиената винетка съдържа всички необходими атрибути за извършване на ефективен контрол относно коректното ползване на платените участъци. Най-напред тя съдържа регистрационния номер на автомобила, за който е платена пътната такса, периода, за който е валидна, както и кратки указания за потребителя. Всички винетки ще бъдат отпечатвани в реално време върху специално изработена хартия в два екземпляра. Всяка винетка освен номер, ще съдържа и един уникален буквено цифров код, по който може лесно да бъде установено дали е издадена от ИА ”Пътища” и ще бъде подпечатвана със сух и мокър печат. При използване на Републиканската пътна мрежа, водачите на превозни средства от категория 1 и 2 ще бъдат задължени да предоставят за проверка валидните си винетки на контролните органи. При заплащането на винетките на потребителите ще бъде издаван отделно и съответния разходен документ за платените суми. Тези, които желаят да преведат съответните такси по банков път, могат да направят това във всяка банка, но за да получат своите винетки е необходимо с бордерото от банковия превод да отидат в един от пунктовете за продажба на винетки и да го представят, като същевременно декларират регистрационния номер на автомобила и вида на желаната винетка. За Фирмите е необходимо само да посочат своя БУЛСТАТ и данъчен номер, а за физическите лица – ЕГН. През втория етап на въвеждането на системата всички категории МПС ще ползват т. нар. винетни стикери, които ще се залепват от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила. Тогава ползвателите на пътната мрежа ще имат на разположение гъста мрежа от пунктове за продажба на винетки. До края на 2006 г. чуждестранните потребители ще заплащат винетните такси при преминаването си през ГКПП. Причината за това е в различните нива на таксите за български и чужди превозни средства до края на 2006 г., както е договорено в рамките на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. До тази дата чуждите превозни средства ще заплащат значително по-високи такси от българските потребители, като през този период таксите поетапно ще се изравняват, за да станат равни през 2007 г. От началото на 2007 г. чуждите потребители ще заплащат същите такси и ще ползват същата широка дистрибуторска мрежа в страната, както българските потребители. 500 лв. ще е годишната винетна такса за тежкотоварните пътни превозни средства с над две оси. Месечната такса е 90 лв., а седмичната - 36 лв. За пътните превозни средства за превоз на пътници с над осем седящи места винетката за година ще струва 250 лв., месечната - 45 лв., а седмичната – 18 лв. За 2004 г. цената на винетката до края на годината ще бъде 75% от стойността на годишната такса. През 2005 г. годишната винетка за леките автомобили ще струва 54 лв., месечната - 10 лв., а седмичната - 4 лв. За тежкотоварните автомобили с чуждестранна регистрация, годишната винетка за 2004 г. струва 689 евро, месечната - 124 евро, а седмичната - 49 евро. Годишната винетната такса за превозните средства за превоз на пътници с над осем седящи места през 2004 г. е 345 евро, месечната е 61 евро, а седмичната - 25 евро. От 1 януари 2005 г. годишната винетната такса за леките автомобили с чуждестранна регистрация и за превозните средства за превоз на пътници до осем седящи места ще бъде 69 евро. Месечната винетка ще струва 12 евро, а седмичната - 5 евро. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност” Списък на пунктове за продажба на винетки Инфорнация за Винетната система
mrrb