ДНСК спря строежа в кв.Симеоново

ДНСК спря строежа в кв.Симеоново

04 ноември 2007 | 23:12
Във връзка със строителната авария в кв. Симеоново, ДНСК издаде заповед за незабавно спиране на строителството и всички строително-монтажните работи на обекта. Строителите са длъжни в срок до 18.02.2005 г. да освободят строителната площадка от хора, механизация и строителни материали. В същия срок трябва да се вземат необходимите мерки за обезопасяване на строежа. Предстои назначаване на техническа експертна комисия по реда на Наредбата за проучване на авариите в строителството. В състава на комисията могат да бъдат включени представители от Столичната ДНСК, както и независими експерти. В седемдневен срок тази комисия е длъжна да предостави в ДНСК Протокол от резултатите на проверката – причини за аварията, допълнителни мерки за обезопасяване на отделни участъци и др. Текущият контрол за качеството на строителството и изпълнението на техническите норми за строителството, както и надзорът се осъществяват от консултанта и компетентните структури в органите за местно самоуправление – главен архитект, дирекция или управление за архитектура и градоустройство. Дирекция “ Връзки с обществеността и международна дейност”