До 15 април ще се подпише тристранен меморандум за строителството на нефтопровода Бургас – Александруполис

До 15 април ще се подпише тристранен меморандум за строителството на нефтопровода Бургас – Александруполис

04 ноември 2007 | 23:12
Тристранният меморандум в подкрепа на изграждането на петролопровода Бургас – Алекснадруполис ще бъде подписан до 15 април 2005 г. в София. Това се договориха България, Русия и Гърция на заседание на тристранния комитет в подкрепа на реализацията на нефтопровода, което се проведе в Москва. Политиката и новата философия на проекта изразявана многократно от българската страна през последните две години бяха възприети и от гръцките и руските партньори. Трите страни се обединиха около предложената от министър Валентин Церовски идея проектът да се реализира на основата на проектно финансиране и пазарни принципи, след доказването на икономическата ефективност и целесъобразност. Надеждността на преноса в средносрочен и дългосрочен план ще бъдат едни от водещи принципи при изпълнението на нефтопровода. Предвижда се по петролопровода Бургас – Александруполис да се пренасят 35 млн. тона нефт годишно, а дължината му на българска територия да бъде 155 км. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”