До 20 март ще се приемат проектите от пострадалите от наводненията общини

До 20 март ще се приемат проектите от пострадалите от наводненията общини

04 ноември 2007 | 23:12
Изпълнителна агенция “Програма ФАР” ще приема до 20 март 2006 г. проектите за финансиране на ремонтите в пострадалите от наводненията през лятото общини.Срокът беше обявен от експертите на МРРБ в рамките на информационна среща, на която бяха поканени 187 засегнати общини. Проектите трябва да бъдат подготвени съобразно обявената тръжна процедура, която стартира на 17 февруари тази година. Грантовата схема е първата, която ще се управлява по процедурите по новото Ръководство за средствата от ФАР, ИСПА и САПАРД. Основните въпроси, които експертите разясняваха на кандидатите бяха свързани с финансовата схема на проектите и допустимостта на дейностите в тях. По проекта ще бъдат осигурени 12 млн.евро за финансиране на щетите, нанесени на инфраструктурата и обществените сгради в пострадалите райони. Експертите от ИА “ФАР” подчертаха, че не е задължително общините да осигуряват съ-финансиране по проектите. Общините могат да задават своите въпроси, свързани с подготовката на проекти по Програма ФАР за рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията на електронен адрес iparvanova@mrrb.government.bg до 9 март 2006 г. Отговорите ще бъдат публикувани на интернет страницата на МРРБ. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb