Договорите по проекта за регионално развитие на Североизточния регион ще бъдат сключени до края на ноември

Договорите по проекта за регионално развитие на Североизточния регион ще бъдат сключени до края на ноември

04 ноември 2007 | 23:12
Договорите по Пилотната интегрирана схема за регионално развитие на Североизточния регион ще бъдат сключени до края на ноември. Очаква се безвъзмездното финансиране по тези договори да бъде над 6 млн. евро. Изпълнителна агенция ФАР на Министерството на регионалното развитие и благоустройството приключи набирането на предложения през месец август. Публикуването на одобрените кандидати се очаква да стане след 25 ноември. За добрата организация по сключване на договорите, експертите на Изпълнителна агенция ФАР са подготвили специални указания за кандидатстващите организации.
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    прикачен файл
Прикачени файлове (1)