Дойче банк с интерес към публично-частното партньорство в България

Дойче банк с интерес към публично-частното партньорство в България

04 ноември 2007 | 23:12
Възможностите за публично-частно партньорство и финансиране на големи инфраструктурни проекти - изграждане на магистрали и водоснабдителни и канализационни системи обсъди министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски на среща с представители на Дойче банк. Срещата е в рамките на визитата на министър Церовски в Германия. Според представителите на банката, интересът на големите финансови институции към изследване на възможностите за реализация на подобни проекти в България става все по-голям. Дойче банк подготвя специална работна група за България, която да разработи финансовите модели за реализация на конкретни проекти. Банката финансира мащабни инфраструктурни проекти във Франция, САЩ, Португалия и Австрия. Възможностите за изграждане на енергийни хранилища, включително и на терминал Бургас, като част от проекта Бургас – Александруполис, бяха дискутирани по време на разговорите на министър Церовски с немската компания BASF. На среща с депутати от германския Бундестаг, членове на комисията по европейски и икономически въпроси, министър Церовски получи поздравления за приключилото гласуване в Европейския парламент в полза на присъединяването на България към Европейския съюз. Според представителите на германския Бундестаг, реализацията на проекти по модела на публично-частното партньорство и на проектното финансиране, подобно на автомагистрала “Тракия” и нефтопровода “Бургас – Александруполис”, ще доведе до ускоряване на темповете на икономическото развитие и ще освободи ресурс за финансиране на по-малки обекти с регионално значение. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”