Доклад за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.

Доклад за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република

03 август 2022 | 10:15

Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. с отразени резултати от проведените консултации, нетехническо резюме към доклада и становище по Екологична оценка на Министерство на околната среда и водите, може да намерите приложени по-долу.

  • Прикачени файлове (5)
    1. sea_report_bg-tr_2021-2027
    2. sea_report_bg-tr_nts_2021-2027
    3. draft programme_bg-tr_bg
    4. territorial_strategy_bg-tr_eng
    5. Становище МОСВ 14-6_2022
Прикачени файлове (5)