Доклад за напредъка по изпълнението на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” през 2018 година и Приложение към доклада

Доклад за напредъка по изпълнението на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни с

20 декември 2019 | 10:51

И Приложение към доклад за напредъка по изпълнението на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” през 2018 година 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (2)
    Доклад_МС_2018
    Приложение_Доклад_МС_2018
Прикачени файлове (2)